استخدام

ما در خانواده آب به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی آب، جزو برترین رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت مجموعه خانواده آب تلاش می‌کنید.

۱ مشخصات فردی
۲ وضعیت خدمت
۳ وضعیت تحصیلات
۴ سوابق شغلی
۵ شغل
۶ آدرس و شماره‌های تماس