درخواست خدمات

تیم پشتیبانی ما برای هرگونه سوال و درخواست در خدمت شما عزیزان می باشند. آنها برای اطمینان از اینکه شما از بهترین تجربه ممکن با محصولات شرکت خانواده آب و خدماتش بهره می برید، اختصاص داده شده اند.
آنها می توانند هرگونه درخواست یا درخواست پشتیبانی را به مهندسین مجرب و ماهر ما منتقل کنند تا خدمات نصب، سرویس دهی، عیب سنجی، نشتی و هرگونه فعالیت راجع به خدمات تصفیه آب را برای شما انجام دهند.